ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek – www.huzatopad.hu

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a REKMI TEAM KFT (székhely: 1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 26. adószám: 12190768-2-42) mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: REKMI TEAM KFT

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 26.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: rekmi11@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 01-09-563443

Adószáma: 12190768-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: 06-70-4547681, 06-70-4547682

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Brill Life Media Kft

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Levelezési cím, ügyfél szolgálati iroda: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Adószám: 23522240-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-969549

E-mail: info@brill-life.hu

Telefonszám: 06-70-3263386

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó

rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.huzatopad.hu webáruház (a továbbiakban: webáruház )  elektronikus áruházon keresztül történik. A szerződés a felek között magyar nyelven jön létre.

A webáruház szabadon látogatható. A webáruház szolgáltatásait Ön, mint Ügyfél/Felhasználó jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF -ben foglaltakat.

A Szolgáltató jogosult, a vásárlás feltételeit, szabályait és a jelen ÁSZF -t bármikor egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba

2.Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.1 A webshopban megjelenített termékek megvásárolhatóak online illetve egyeztetés után személyesen is Szolgáltató telephelyén. Webáruházunkban található termékeink nem mindegyikét tartjuk raktárkészleten, így előfordulhat, hogy a kiválasztott termék azonnal nem érhető el. Ebben az esetben a szállítási határidő külön megegyezés tárgyát képezi.

A termékek ára nettó és bruttó (áfá-t tartalmazó) módon is megjelenik a webshopban. Az árak tartalmazzák a csomagolás díját. A házhoz szállítás díja nem része a termék árának. Alkalmankénti akciók esetén Szolgáltató átvállalja a szállítási költséget, de ez minden esetben a terméknél található leírásban feltüntetésre kerül.

2.2 A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

2.3  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

3.Rendelés menete

3.1. Az Ügyfélnek lehetősége van regisztráció nélkül vagy regisztrált vásárlóként használni a webáruházat.

3.2. Az adatai megadása után megrendelheti a kiválasztott terméket/termékeket. (A megadott adatok módosítására van lehetőség a legutolsó lépésig, a megrendelés elküldéséig!)
3.3. Kérjük figyelmesen ellenőrizze a megadott adatok helyességét.

3.4. A termékeket a “Kosárba rakom” gombra kattintva gyűjtheti össze.
3.5. A Kosár modulnál (legfelső kék mezőben) megnézheti a kiválasztott termékeket, valamint az árat és az értéket.
3.6. Az “Kosár megtekintése” gombra kattintva bármikor megtekintheti a Kosár részletes tartalmát!
3.7. A mennyiség módosítását átírással, és a fel/le nyilakkal végezheti el, ill. a tételek törlésére is van lehetőség!

3.8. . ” További információk/Megjegyzés ” rovatban közölheti egyéb kéréseit, szállításra vonatkozó igényeit.
3.9 Válassza ki a fizetési módot.

3.10. Ezután már csak a megrendelés elküldése van hátra, melyről automatikus e-mailt kap visszaigazolásként. A visszaigazoló e-mailben áttekinthetők a megrendeléssel kapcsolatos információk. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket ill. a Szállítási feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Visszaigazolás

3.11 A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, mely tartalmazza a megrendelt termékek árát, értékét, valamint a megrendelés sorszámát, melyre később hivatkozni tud.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a

szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül

az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség

vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Miután a Szolgáltató feldolgozta megrendelését, az ügyintézője felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a kiszállítás várható időpontjával kapcsolatban. A kiszállítás, a Szállítási információk menüpontban leírtaknak megfelelően történik, melynek részletei az ügyintéző és az Ügyfél közötti kapcsolatfelvételkor még egyszer egyeztetésre kerülnek.

4. Számlázási és fizetési módok

– Készpénz (A szolgáltató telephelyén készpénzben.)
– Utánvét (Szállítói/postai kiszállítás esetén, átvételkor készpénzben.)
-Előreutalás (A szállítást megelőzően előlegbekérő alapján, előre történő átutalással. Az árut csak az összeg megérkezése után áll módunkban elküldeni.)

5. Szállítás

5.1. Felhasználó a megrendelt és kifizetett termékeket a következő módon tudja átvenni a Szolgáltatótól vagy harmadik személytől:

– személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén (2100  Gödöllő, Kühne Ede. u. 14.), nyitvatartási időben előzetes egyeztetés alapján (hétfőtől péntekig, 8:30 – 16:30-ig)

– fuvarszolgálat igénybevételével (futár költségek a Felhasználót terhelik).

5.2. Felhasználó a megrendelt és utánvéttel kért termékeket a következő módon tudja átvenni a Szolgáltatótól vagy harmadik személytől:

– fuvarszolgálat igénybevételével (futár költségek a Felhasználót terhelik).

5.3. A szállítás  költséghatékony  módon történik, figyelembe véve a szállítandó termék súlyát és terjedelmét. A pontos szállítási költséget a rendelésigazolásban igazoljuk vissza.

5.4. Futárszolgálat igénybe vétele esetén Felhasználó tájékoztatást kap a Szolgáltatótól vagy a Futárszolgálattól a várható kézbesítési időről és a csomag azonosító adatáról.

5.5. Az árura vonatkozó tulajdonjog az áruátvételkor száll át a vevőre – aminek feltétele az áru ellenértékének kifizetése.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések a visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 24 órán belül feldolgozásra kerülnek.  A raktáron lévő termékek Felhasználó részére 24-48 órán belül

átadásra illetve kiszállításra kerülnek Felhasználó kérése szerint.

A raktáron nem lévő termékek esetében Szolgáltató felveszi a kapcsolatot Felhasználóval további egyeztetés érdekében.

7. Elállás joga

Az Ügyfélnek mint fogyasztónak (magánszemély, természetes személy) jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül a termék  vásárlásától elállni. A fogyasztó az elállást jelezheti e-mailben, telefonon, postai úton és személyesen is. A fogyasztónak az elállási jogot a termék Ügyfél általi átvételének napjától (vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától) kezdve 14 napon belül gyakorolhatja! E lehetőséget a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet biztosítja a fogyasztó számára. A vételi szándéktól való elállás esetén a vételárat és a kiszállítás költségét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató, amennyiben a Fogyasztó visszaszolgáltatta a terméket a Szolgáltató részére. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot igényelt, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A termék visszaszállításával, visszajuttatásával kapcsolatos költségeket az Ügyfélnek kell viselni. Az Ügyfél a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben visszaküldés után kiderül, hogy a termék nem rendeltetésszerűen volt kipróbálva (vagy hiányoznak egyes tartozékai), a Szolgáltató kártérítést követelhet az Ügyféltől a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt!
A 45/2014. (II. 26.) fogyasztói szerződésekre vonatkozó kormányrendelet hatálya nem terjed ki az Ügyfélre akkor, ha az Ügyfél cég, egyéni vállalkozás, közület, intézmény, egyéb nem természetes személy.

8. Garancia, jótállás

Forgalmazott termékeinkre kötelező jótállásról a 151/2003.(IX.22), 97/2014(III.25) kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Kérjük, hogy a garanciajeggyel ellátott termékek átvételekor kapott garancialevelet őrizze meg a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez!

Nem érvényesíthető a jótállási igény ha a meghibásodást:

– nem rendeltetésszerű vagy a használati utasítástól eltérő használat okozta,

– nem megfelelő szállítás vagy tárolás okozta,

– környezeti vagy a készüléken kívül álló ok (pl. nem megfelelő hálózati feszültség, hosszabbító, áramfejlesztő, stb.) okozta,

– vagy a készüléket a garancialevélben szereplő szakszervizeken kívül már más is javította,

– illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

9. Felelősség korlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlásnál az Ügyfél elfogadja az Internet lehetőségeit, és korlátait. A weboldalon megjelenő képekért, előre nem kiszámítható árváltozásokért (árfolyam ingadozás, beszállítói árváltozás) felelősséget nem vállal a Szolgáltató! Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie. A Szolgáltató nem felel az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért. (Vírus, szoftverhibából, szerver meghibásodásból, illetve egyéb internetes hibából).
Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállal a Szolgáltató felelősséget, ill. a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató jogosult a tranzakció lebonyolításától (a megrendelt termék leszállításától) mindenféle következmény nélkül visszalépni! A Szolgáltató jogosult, a vásárlás feltételeit, szabályait és a jelen ÁSZF -t bármikor egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

10. Panaszkezelés

Panasz bejelentés levélben:

REKMI TEAM KFT.

1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 26.

emailben: rekmi11@gmail.com

telefonon: 06-70-4547681

11. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel

30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik

a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

 

Adatvédelmi tájékoztató

A REKMI TEAM KFT (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, valamint kapcsolattartás végett. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: REKMI TEAM KFT 1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 26.
Az adatkezelő elérhetősége:  telefon: 06-70-4547681, e-mail: rekmi11@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), IP cím,Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, kapcsolattartás

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A REKMI TEAM KFT kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
-Külső szállító esetén: MPL Magyar Posta Logisztika Zrt.

Levélcím: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
            Telefon Üzleti ügyfeleinknek: 06-1-767-8272

e-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Fürgefutár.hu

cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 28.

tel: 06-1-900-9669

e-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

 

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok és személyes adatok az arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.

A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben korábban regisztrált a honlapon, akkor az egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.

A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. A szolgáltató az adatokat – az azonosításon kívül – legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra. Az adatokat a Szolgáltató addig tárolja, amíg az egyes szolgáltatásokhoz a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

A Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató – az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház  oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

cím:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:  +36-1-3911400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu
A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)